OZ Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)

Wersja: 25.07.2023 | Pobrań: 2812 | Obowiązuje od: 2023-07-01
Brak głosów

Opis: OZ Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)

Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw. oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca. Oświadczenie od zleceniobiorcy spełnia niejako funkcję informacyjną i zabezpiecza interesy przedsiębiorcy, który zleca wykonanie konkretnego zadania...

Oświadczenie od zleceniobiorcy to konieczność jeśli chcemy mówić o niezbędnych przy umowie formalnościach. To dokument, który pokazuje czarno na białym, które składki od umowy należy opłacić, a które są już uiszczone. Dlatego tak istotne jest to, aby zleceniobiorca w żadnym z punktów nie mijał się z prawdą. Im więcej informacji o sobie poda, tym lepiej. Ważnym aspektem jest to, czy na zleceniobiorca ukończył 26. rok życia oraz czy jeszcze studiuje. W takim przypadku bowiem zleceniodawca jest z mocy prawa zwolniony od zapłaty składek z tytułu zawieranej umowy.

W oświadczeniu powinna znaleźć się informacja o tym, czy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub jakiekolwiek innej. Jeśli tak, niezbędnymi danymi jest wysokość wynagrodzenia z tego stosunku pracy i to podana w kwocie brutto. W przypadku, gdy nie chce operować konkretnymi kwotami, warto, aby wskazał, czy pensja ta jest mniejsza czy też większa od minimalnego wynagrodzenia w kraju. Kolejne pole, które powinien wypełnić, dotyczy tego, czy jest ubezpieczony (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę nakładczą, umowę zlecenie lub agencyjną, jak i z innych tytułów prawnych. Do tych ostatnich można zaliczyć między innymi KRUS czy własną działalność gospodarczą. Czy zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą? Wszystkie tego typu fakty powinny zostać ujęte w składanym na ręce zlecającego oświadczeniu.

Formularze archiwalne:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.