OPS-1 (2) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa szczególnego

Wersja: (2) | Pobrań: 426 | Obowiązuje od: 2017-01-01
Brak głosów

Opis: OPS-1 (2) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa szczególnego

Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. 
Zawiadomienie OPS-1 może być złożone  przez osobę ustanawiającą pełnomocnika szczególnego (tj. przez podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej lub wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej) w przypadku odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, jak i również przez pełnomocnika szczególnego.

W sekcji A projektowanego formularza należy wskazać organ, do którego składane będzie zawiadomienie (pole 2). Należy też w polu 3 określić osobę składającą zawiadomienie (ustanawiający pełnomocnika czy sam pełnomocnik) oraz cel złożenia zawiadomienia tj.: odwołanie, wypowiedzenie lub zmiana pełnomocnictwa.

W sekcji B wzoru zawiadomienia OPS-1 przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne podatnika który ustanowił pełnomocnika szczególnego oraz adres i dane kontaktowe (podanie nr telefonu, faxu czy adresu e-mail w bloku B.3. nie będzie obowiązkowe).

W sekcji C należy wskazać dane odwoływanego pełnomocnika, pełnomocnika wypowiadającego pełnomocnictwo lub pełnomocnika, którego dane zostały zmienione tj. dane identyfikacyjne, adres do doręczeń i dane kontaktowe.

W kolejnych sekcjach D, E, F przewidziano odpowiednie oświadczenia podmiotu składającego zawiadomienie OPS-1.

Podstawa prawna:

Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2015 poz. 2330)- załącznik nr 3.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 349) - załącznik nr 3.

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.