OoZRU Oświadczenie o zakończeniu realizacji usługi

Wersja: 23.12.2013 | Pobrań: 630
Brak głosów

Opis: OoZRU Oświadczenie o zakończeniu realizacji usługi

Oświadczenie zakończenia wykonywania usługi sporządzone powinno zostać w związku z:

  •  koniecznością ustalenia daty odbioru wykonania przez zlecającego,
  • ustalenia, że usługa została zakończona w określonym terminie, który może oznaczać terminowe jej wykonanie
  • ustalenia okresu, do którego możliwe jest pobieranie odsetek w związku ze zwłoką w terminowym wykonaniu świadczenia,

- ustaleniu, czy i w jakiej wysokości należy się kara umowa, za nieterminowe wykonanie świadczenia.
Dodatkowo, oświadczenie o zakończeniu realizacji może mieć swoje znaczenie w związku z podatkiem VAT, dla którego obowiązek podatkowy powstaje w większości przypadków w okresie zakończenia wykonywania usługi.  W takim przypadku wykonanie usługi nie jest równoznaczne z jej odbiorem technicznym, lecz uznaje się ją za wykonaną w terminie postawienia do dyspozycji zlecającego.  
Oświadczenie powinno zawierać wszelkie uwagi, które dotyczą wykonania usługi, określać zakres prac wykonanych oraz niezrealizowanych zgodnie z zamówieniem, a także może wskazywać ilość oraz wartość wpłaconych zaliczek, zadatków oraz świadczeń na poczet usługi lub towarów niezbędnych do jej wykonania lub też kwot, które na poczet tych towarów nie zostały wpłacone i które wykonawca pokrył samodzielnie z obowiązkiem rozliczenia się.

Podstawa prawna:

Art. 627 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.