OoWK Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wersja: 27.12.2017 | Pobrań: 379 | Obowiązuje od: 2016-07-28
Brak głosów

Opis: OoWK Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Zamawiający - w tej sekcji podajemy informacje m.in.:

 • kto przeprowadzał konkurs,
 • nazwa i adres zamawiającego,
 • rodzaj zamawiającego,
 • podział obowiązków między zamawiającymi.

 

2. Przedmiot konkursu - podaje się następujące informacje:

 • nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego,
 • numer referencyjny,
 • określenie przedmiotu konkursu,
 • główny kod CPV , jeżeli dotyczy dodatkowe kody.

 

3. Wyniki konkursu - w tej sekcji podajemy informacje m.in. o uczestnikach konkursu w tym:

 • ich ogólna liczba,
 • liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw,
 • liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej,
 • data decyzji sądu konkursowego, w tym informacje czy konkurs został unieważniony wraz z podaniem przyczyny unieważnienia,
 • nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych,
 • podanie wartości nagrody a w szczególności wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe).

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1127).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.