OoPW Oświadczenie o przyjęciu wypowiedzenia

Wersja: 23.12.2013 | Pobrań: 803
Brak głosów

Opis: OoPW Oświadczenie o przyjęciu wypowiedzenia

Podpisanie oświadczenia o przyjęciu wypowiedzenia ma na celu przede wszystkim wskazać termin, w którym wypowiedzenie zostało przekazane. Od tego terminu rozpoczynają swój bieg terminy wypowiedzenia umowy oraz złożenie powództwa do sądu. Po odebraniu wypowiedzenia nie ma również możliwości korzystania z ochrony związanej z późniejszym przejściem na urlop macierzyński, wypoczynkowy czy chorobowy czy ochrony przedemerytalnej.

Przyjęcie wypowiedzenia nie oznacza, że pracownik nie może domagać się uznania, że zostało ono przekazane w sposób niewłaściwy. Przysługuje mu uprawnienie wystąpienia do sądu z powództwem o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o odszkodowanie.

Przyjęcie wypowiedzenia, w którym stwierdzony jest krótszy niż umowny lub ustawowy okres wypowiedzenia nie oznacza zgody na skrócenie tego okresu, chyba że z czynności stron wynika obopólna chęć skrócenia tego okresu (porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy).

Wypowiedzenie stanowi jedną z alternatyw rozwiązania stosunku pracy. Przyjęcie wypowiedzenia oznacza rozpoczęcie biegu okresu, w którym pracownik nadal wykonuje stosunek pracy przez okres ochronny (okres wypowiedzenia). W praktyce stosowanym często bywa wypowiedzenie stosunku pracy bez konieczności świadczenia pracy, czyli ograniczenie obowiązków pracownika w zakresie świadczenia na rzecz pracodawcy. Stanowi to dodatkowo ochronę mienia pracodawcy, który zdając sobie sprawę z możliwych działań niepożądanych zwalnianego pracownika, woli ograniczyć jego obowiązki niż narazić własne mienie na ewentualne ryzyko zniszczenia.

Podstawa prawna:

Art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.