OoPK Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

Wersja: 23.12.2013 | Pobrań: 2112
Brak głosów

Opis: OoPK Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

Podatnicy dokonujący odpłatnego zbycia prywatnie posiadanej nieruchomości mają możliwość skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia  - w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, pod warunkiem przeznaczenia go w okresie do dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. Oświadczenie w tym zakresie nie stanowi elementu niezbędnego korzystania z ulgi, wystarczającym jest dopełnienie obowiązku przeznaczenia przychodu na własne cele mieszkaniowe, szczegółowo wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym. Informację o sprzedaży zamieszcza się w PIT-39, w którym również wskazuje się deklarację co do korzystania ze zwolnienia.

Podatnik nie musi jednak korzystać ze zwolnienia w przypadku, gdy sprzedaży dokonuje się w okresie późniejszym niż 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano wcześniej nabycia lub wybudowania tej nieruchomości. Nie ma wówczas również obowiązku składania PIT-39 w związku ze zbyciem.

W przypadku, gdyby podatnik nie przeznaczył kwoty z tytułu zbycia na własne cele mieszkaniowe, obowiązany jest zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od daty, w której zobowiązany był najpóźniej zapłacić podatek, gdyby z ulgi nie korzystał.

Podstawa prawna:

Art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.