OoOUSO Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość

Wersja: 23.12.2013 | Pobrań: 1378
Brak głosów

Opis: OoOUSO Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość

W przypadku sprzedaży, która dokonywana jest na rzecz konsumentów (osób, które przystępują do zawarcia umowy nie jako przedsiębiorca, lecz jako osoba fizyczna, kupująca w celu użytku prywatnego) nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. Terminem ostatecznym jest 10 dni liczone od daty wydania rzeczy, a w przypadku usługi – od dnia jej zawarcia. Konsument musi być przez sprzedawcę powiadomiony o prawie odstąpienia oraz terminie maksymalnym, w którym to odstąpienie powinno zostać dokonane. Sprzedawca powinien również udostępnić nabywcy wzór pisma, w którym dokonać ma odstąpienia od umowy z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu zamieszkania (siedziby).  obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Oświadczenie powinno przede wszystkim wyrażać wolę konsumenta co do odstąpienia od umowy, konsument może dla ścisłości podać daty odstąpienia  i zawarcia umowy, otrzymania towaru. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Termin na odstąpienie od umowy trwa do dnia nadania przesyłki z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku sprzedaży towaru konsument powinien zwrotnie przesłać również towar. Koszty wysyłki powinny przy tym obciążać sprzedawcę, a nie konsumenta. W razie odstąpienia od umowy umowa jest bowiem uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar zwracany może być sprawdzony, rozpakowany, ale nie może być zniszczony. Istnieją jednak towary i usługi, przy których kupnie w formie wysyłkowej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  Taka sytuacja dotyczy:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni;
  • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

Podstawa prawna:

Art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, poz. 1225 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.