KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy

Wersja: 16.08.2013 | Pobrań: 789
Brak głosów

Opis: KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek choroby jest czasowo niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Wcześniejsze przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników przyznawały prawo do zasiłku na skutek niezdolności do pracy powstałej wyłącznie wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej. Dopiero ustawa z 20.12.1990 r. umożliwiła przyznanie tego zasiłku, bez względu na powód powstania niezdolności do pracy. Ustawa nie reguluje jednak wszystkich zasad przyznawania i wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego rolnikowi, w związku z tym w sprawach w niej nieuregulowanych odsyła do przepisów ustawy z 25.06.1999 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636, ze zm.).
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, jego małżonkowi oraz domownikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim zasiłek chorobowy przysługuje — po złożeniu wniosku przez zainteresowanego — jeżeli okres ubezpieczenia bezpośrednio przed powstaniem czasowej niezdolności do pracy trwał nieprzerwanie co najmniej rok. Rolnik podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu w KRUS może uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli pozostaje w tym ubezpieczeniu, co najmniej 1 rok. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. 2008 r., Nr 50, poz. 291 ze zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.