KD Karta dziecka

Wersja: 23.09.2015 | Pobrań: 1011
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: KD Karta dziecka

W karcie dziecka należy uzupełnić dane osobowe dziecka, dane o rodzicach biologicznych dziecka, a w szczególności należy opisać stan zdrowia rodziców, w tym przebyte choroby rodziców biologicznych, warunki życia mające wpływ na zdrowie dziecka.

Należy także  określić sytuację prawną dziecka, wymienić rodzeństwo dziecka, aktualne miejsce pobytu dziecka. W części siódmej należy wpisać dane o stanie zdrowia dziecka  oraz jego rozwoju (dane o przebiegu ciąży i porodzie, stan zdrowia dziecka po urodzeniu, aktualny stan zdrowia), w części ósmej należy ocenić rozwój  psychiczny dziecka.

Kartę należy wypełnić dużymi literami. Część siódmą karty wypełnia lekarz pediatra, część ósmą wypełnia lekarz psycholog

Karta dziecka zawiera następujące informacje: 

 • imię i nazwisko dziecka,
 • adres miejsca zamieszkania dziecka,
 • datę i miejsce urodzenia dziecka,
 • dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka,
 • szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający również daty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
 • dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka,
 • stosunek dziecka do przysposobienia, 
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka, 
 • daty urodzenia rodziców dziecka,
 • numery PESEL rodziców dziecka,
 • dane dotyczące stanu zdrowia rodziców dziecka oraz inne dotyczące ich informacje mające wpływ na zdrowie dziecka,
 • informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z dzieckiem,
 • dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka, a także informację, czy rodzeństwo zostało zgłoszone do przysposobienia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz.U. 2015 poz. 1303) - załącznik nr 2.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.