FVATKWZ Faktura korygująca wydanie na zewnątrz

Wersja: 1 | Pobrań: 477
Brak głosów

Opis: FVATKWZ Faktura korygująca wydanie na zewnątrz

Wydanie towaru jest czynnością, z którą przepisy wiążą datę powstania obowiązku podatkowego VAT oraz obowiązek naliczenia podatku. W przypadku wydania towaru z magazynu, kupujący, a także otrzymujący towar na każdej innej podstawie - winien co do zasady otrzymać od sprzedawcy fakturę. Powinna ona zostać wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca po miesiącu wydania i nie wcześniej niż na 30 dni przed datą wydania. Dokumentowane nią będzie jednak wydanie towaru z magazynu w ściśle określonym dniu.

Data wystawienia faktury i data sprzedaży (wydania z magazynu) mogą się różnić. Data sprzedaży to co do zasady datę wydania towaru z magazynu. W przypadku jednak wydania, któremu towarzyszy usługa transportu towaru, to o ile transport wykonywany jest na koszt i ryzyko sprzedawcy – wydanie ma miejsce w chwili odbioru towaru przez kupującego. W wypadku gdy transport zleca nabywca – data przekazania towaru kurierowi (spedytorowi) będzie datą wydania towaru.

Faktura wystawiana w innej dacie niż data wydania powinna zawierać dwie daty – datę sprzedaży i datę wystawienia. O obowiązku podatkowym decydować będzie ta pierwsza.

Wydanie towaru dokumentowane może być zbiorczą fakturą wystawianą również na koniec miesiąca lub okresu rozliczeniowego. W takim przypadku wielokrotne przekazanie towarów jednemu nabywcy trafia na jeden dokument zbiorczy. Strony mogą w tym zakresie dowolnie postępować w ramach dopuszczalnych okresów wystawiania faktur. Zbiorcza faktura wydania towarów nie powinna być jednak wystawiana później niż 15 dnia miesiąca po miesiącu dostawy.

Faktura wydania towaru może również dokumentować łącznie dostawę towaru oraz usługę – np. pakowanie i transport. Założeniem jest jednak, że faktura będzie mogła udokumentować we właściwy sposób datę powstania obowiązku podatkowego dla każdej ze wskazanych na niej czynności opodatkowanych.

Praktyczny i szybki kalkulator VAT netto / brutto – sprawdź oblicz kwotę VAT lub netto.

Podstawa prawna:

Art. 5, art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.