FRFK Formularz, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia

Wersja: 20.12.2017 | Pobrań: 372 | Obowiązuje od: 2016-03-01
Brak głosów

Opis: FRFK Formularz, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia

Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia został określony w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 259).

W punkcie trzecim należy podać rodzaj przedsięwzięcia, gdzie symbole oznaczają: 
A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa, budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy (spółki gminnej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym.
B. Remont lub przebudowa budynku będącego własnością gminy (spółki gminnej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku.
C. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy (spółki gminnej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) albo części takiego budynku wymagająca dokonania remontu lub przebudowy.
D. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego.
E. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z remontem tych lokali lub budynku.
F. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy, w tym rozbudowy lub nadbudowy budynku.
G. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku.
H. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy.
 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. 2016 poz. 259).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.