FEX e-faktura KSeF eksportowa

Wersja: 01.01.2023 | Pobrań: 3826 | Obowiązuje od: 2023-01-01
Brak głosów

Opis: FEX e-faktura KSeF eksportowa

Eksportując towar poza Unię Europejską można zastosować stawkę 0% VAT niezależnie od tego, jaka stawka obowiązuje przy krajowej sprzedaży tych samych towarów. Jest to możliwe po spełnieniu szeregu warunków.  Faktura eksportowa zawiera wszystkie dane, jakie posiada faktura krajowa oraz stosuje się na niej stawkę 0% VAT (pod warunkiem udokumentowania w odpowiedni sposób wywozu towarów). 

Ustawa o VAT definiuje eksport towarów jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (z wyjątkiem wskazanych w ustawie grup towarów), jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych. Terminowe potwierdzenie wywozu towarów będzie kluczowe przy stosowanej na fakturze stawce podatku VAT. 

Ustawowe kryteria muszą być spełnione łącznie, a więc posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów jest niezbędnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc skorzystać z zerowej stawki VAT przewidzianej dla eksportu towarów (0% EXP).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej może być:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu, czyli komunikat IE-599,
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność, 
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny, czyli dokument SAD.

Jeżeli podatnik nie otrzyma takiego dokumentu przed upływem terminu złożenia deklaracji JPK za miesiąc, w którym dokonał sprzedaży eksportowej, nie wykazuje eksportu w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz przed upływem terminu złożenia kolejnej deklaracji, wykazuje tę sprzedaż jako sprzedaż krajową (z odpowiednią stawką VAT). 

Gdy otrzyma ten dokument w późniejszym terminie, będzie mógł skorygować podatek należny i zastosować w bieżącym pliku JPK podatek ze stawką 0% (in minus kwota VAT, która wcześniej została ustalona w wartości 23/8/5%). Nie ma obowiązku korygowania deklaracji JPK, w której ta dostawa została wykazana jako sprzedaż krajowa.

Fakturę eksportową należy wprowadzić do systemu KSEF. Zagraniczne podmioty nie będą zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Dlatego fakturę wystawioną takiemu kontrahentowi należy dostarczyć w innej, uzgodnionej między stronami formie.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSEF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:

Art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, poz. 177, nr 1054).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.