DPR (archiwalny) Dokument potwierdzający recykling

Wersja: 14.04.2013 | Pobrań: 1519 | Obowiązuje od: 2007-01-01 do: 2015-02-27
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: DPR (archiwalny) Dokument potwierdzający recykling

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów.
Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla:
  1. przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu - egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;
  2. prowadzącego recykling - egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;
  3. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

  1. każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub
  2. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca, lub
  3. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. 2006, nr 247, poz. 1816) - załącznik nr 2

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.