DoOTP Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku

Wersja: 09.06.2015 | Pobrań: 211
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: DoOTP Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku

Decyzja stanowi podstawę dla stosowania podstawowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W efekcie jej wydania termin zapłaty zobowiązania podatkowego przesuwa się w czasie na dzień wskazany w decyzji. Jednocześnie po jej wydaniu, zobowiązanie podatkowe nie przekształca się po upływie standardowego terminu zapłaty podatku – w zaległość podatkową i nie są naliczane standardowe odsetki podatkowe za zwłokę. W miejsce tych odsetek pobierana jest opłata prolongacyjna równa połowie odsetek podatkowych za zwłokę.

Dopuszczalna jest zapłata zobowiązania odroczonego zarówno przed upływem, jak i w dniu upływu terminu zapłaty, wynikającego z wydanej decyzji o odroczeniu terminu zapłaty podatku. W obu przypadkach podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty kary oraz nie będzie w stosunku do niego prowadzone postępowanie karne skarbowe za płatność następującą po upływie podstawowego terminu zapłaty podatku.

Podatnik musi być świadomy, że o ile z zapłatą podatku wiąże się obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej, to nawet złożenie wniosku o wydanie decyzji o odroczenie terminu płatności podatku nie zwalnia go z obowiązku terminowego złożenia tej deklaracji. Co za tym idzie jeżeli nie dopełni tego w ustawowym terminie, to w tym zakresie może być wszczęte w stosunku do niego postępowanie i nałożona kara skarbowa.      

Decyzja organu uwzględniać musi wskazane we wniosku – ważny interes podatnika lub interes publiczny. Ich zaistnienie przemawia za wydaniem decyzji  o odroczeniu zapłaty. W przypadku, gdy zdaniem organu przesłanki nie występują, organ wydaje decyzję negatywną, w której odmawia prawa odroczenia zapłaty. Od decyzji negatywnej wnioskodawcy służy prawo wniesienia odwołania do organu wyższego rzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w I instancji.

Podstawa prawna:

Art. 67a par 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.