DOGO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Opole

Wersja: 23.05.2013 | Pobrań: 338
Brak głosów

Opis: DOGO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Opole

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Opole
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 
Składający:
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty, lub wysokość opłaty.
Pierwszy termin składania deklaracji do 15 maja 2013 r.
Miejsce składania:
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne
Informacje dotyczące deklaracji, aktualności, instrukcja wypełnienia, opłaty znajdują się na stronie www.smieciopolis.opole.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.