DDWW Dokument dostawy wyrobów węglowych

Wersja: 1 | Pobrań: 2009 | Obowiązuje od: 2013-09-20
3 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)

Opis: DDWW Dokument dostawy wyrobów węglowych

Ostatnie zmiany w akcyzie na węgiel mają odzwierciedlenie w nowym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. 2013 poz. 1108)
 
Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzania nie podlegają opodatkowaniu wszystkie kolejne etapy obrotu wyrobami węglowymi. Opodatkowany jest jedynie ostatni etap, kiedy wyroby węglowe trafiają do podmiotu dokonującego ich zużycia, tzw. finalnego nabywcy węglowego.
Dzięki temu wcześniejsze etapy obrotu wyrobami węglowymi, podlegającymi zwolnieniu od akcyzy pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi, nie muszą być już dokumentowane poprzez wystawienie dokumentu dostawy. Nie ma już obowiązku dołączania dokumentu do przemieszczanych wyrobów podlegających zwolnieniu z podatku. Istnieje jednak wymóg dokumentowania sprzedaży wyrobów na terytorium kraju finalnemu nabywcy albo ich nabycia wewnątrzwspólnotowego dokumentem dostawy lub fakturą. 
 
Do tej pory obowiązywały dwa formularze (wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy):
  • Dokument dostawy wyrobów węglowych (załącznik 1a)
  • Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej (załącznik 1b) 

Od 20 września 2013 r. do udokumentowania dostawy wyrobów węglowych obowiązuje nowy (tylko jeden wzór) Dokument dostawy wyrobów węglowych - załącznik nr 2 do Rozporządzenia MF z dnia 16 września 2013 r. 

Dotychczasowe wzory dokumentów dostawy wyrobów węglowych, będą mogły być stosowane maksymalnie przez 90 dni od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli do dnia 18.12.2013 r.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. 2013 poz. 1108)
- załącznik nr 2 do rozporządzenia

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.