Aktualnie obowiązujący druk

CIT-8 (28) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2019)

Wersja: (28) | Pobrań: 131105 | Obowiązuje od: 2020-01-01 do: 2020-04-16
3.6 5 | Głosów: 12
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (12 głosów)

Opis: CIT-8 (28) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2019)

Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:

 • podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy;
 • podatników zwolnionych od składania zeznania – art. 27 ust. 1 ustawy;
 • podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.

Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (do końca marca) - art. 27 ust. 1 ustawy.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. Do wysyłki elektronicznej konieczne jest posiadanie zakupionego e-podpisu kwalifikowanego (KIR/Szafir, Certum, CenCert, Sygillum/PWPW, Eurocert). Dla formularza CIT-8 wraz z załącznikami nie została udostępniona przez ministerstwo wysyłka e-deklaracji bez e-podpisu - z danymi autoryzującymi (kwotą przychodu podatnika).

Do CIT-8 (28) można dołączyć następujące załączniki - formularze będą dostępne również w programie fillUp: CIT-8/O, CIT/BR, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, SSE-R, SSE/A, CIT/MIT, CIT/8SP, CIT/8S

Więcej informacji na temat zakończenia roku podatkowego i formularza CIT-8: www.cit-8.pl

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019 poz. 2337) - załącznik nr 6

Załączniki do formularza:

 1. CIT-8/O (15) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 2. CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 3. CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
 4. SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 5. CIT/BR (6) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
 6. CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 7. CIT/MIT (3) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
 8. CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 9. CIT/8SP (3) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 10. CIT/8S (3) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 11. CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 12. CIT/IP (1) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 13. CIT/WW(1) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 14. ORD-ZU (3) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Cechy formularza:

Uwaga: Dla tego formularza nie została udostępniona przez ministerstwo wysyłka e-deklaracji bez e-podpisu - z danymi autoryzującymi (kwotą przychodu podatnika). Do wysyłki elektronicznej do systemu e-Deklaracji konieczne jest posiadanie zakupionego e-podpisu kwalifikowanego (KIR/Szafir, Certum, CenCert, Sygillum/PWPW, Eurocert).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.