CAN-PL 1 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą

Wersja: 27.07.2022 | Pobrań: 1170 | Obowiązuje od: 2022-07-27
Brak głosów

Opis: CAN-PL 1 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą

Formularz przeznaczony jest dla osób zamieszkałych w Polsce, które zamierzają złożyć wniosek o kanadyjską rentę z Zabezpieczenia na wypadek śmierci lub o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego przy życiu lub świadczenie z tytułu śmierci z Systemu rentowego Kanady.

Na jednym formularzu można złożyć wniosek o kilka świadczeń.
Zgłaszając wniosek o:
- rentę z Zabezpieczenia na wypadek starości należy wypełnić część 1, 2, 3 i 7,
- emeryturę z Systemu rentowego Kanady należy wypełnić część 1, 2, 4 i 7,
- rentę dla osoby pozostałej przy życiu należy wypełnić część 1, 2, 5 i 7,
- świadczenie dla dziecka pozostającego na  utrzymaniu wnioskodawcy w wieku poniżej 18 lat należy wypełnić część 6 formularza wniosku oraz dodatkowo część 1, 2, 5 i 7.

Do  wniosków o kanadyjskie świadczenia składanych w ZUS wnioskodawca załącza:
- w przypadku wniosku PL-CAN 1 o świadczenie z tytułu starości (Old Age Security Pension): akt urodzenia, dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w Kanadzie w chwili wyjazdu z Kanady (np. karta obywatelstwa kanadyjskiego, dokument imigracyjny), dokument potwierdzający daty wjazdu i wyjazdu z Kanady (np. paszport, wizy, bilety na statek lub samolot).
- w przypadku wniosku PL-CAN 1 o emeryturę (Retirement Pension): akt urodzenia.
- w przypadku wniosku PL-CAN 1 o świadczenie dla osób pozostałych przy życiu (Survivors` Benefit oraz Surviving Child's Benefit): akt zgonu ubezpieczonego, akty urodzenia zmarłego ubezpieczonego oraz pozostałych przy życiu małżonka/ konkubenta, a także dzieci pozostających na utrzymaniu, akt małżeństwa, jeżeli w chwili śmierci wnioskodawca był legalnym małżonkiem zmarłego ubezpieczonego albo dokumenty potwierdzające związek konkubencki, jeżeli wnioskodawca w chwili śmierci pozostawał ze zmarłym w takim związku.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełnienia.

 

Podstawa prawna:

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z dnia 2 kwietnia 2008 r. między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą (DzU. z 2009 r., nr 133, poz. 1095; tekst Oświadczenia Rządowego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2009 r., nr 133, poz. 1096.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.