AKC-WW (1) (od 2012) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Wersja: (1) | Pobrań: 1244 | Obowiązuje od: 2012-01-02 do: 2013-06-30
Brak głosów

Opis: AKC-WW (1) (od 2012) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Formularz AKC-WW należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklarację AKC-WW należy złożyć w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą;

jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania;

jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie.

Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd celny. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z po.n. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. 2011 nr 280 poz. 1647) - załącznik nr 12

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.